STORITVE

OCENJEVANJE

Ocenjujemo vrednosti za vse premičnine (vse vrste vozil, gradbena mehanizacija, stroji, industrijska oprema, stanovanjska oprema, glasbeni instrumenti).

Izkušnje imamo tudi pri ocenjevanju višine poškodovanih ali uničenih premičnin. Ocenjevanje vam izvedemo v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti hitro in kvalitetno, kjerkoli v Sloveniji in tudi drugje.

Ocenjevalna poročila lahko izdelamo tudi v angleškem jeziku.

Namen ocenjevanja vrednosti

 • ugotavljanje vrednosti premoženja zaradi nakupa ali prodaje
 • za potrebe sodišč ob sporih, dedovanju
 • za bančne potrebe za hipotekarna zavarovanja
 • za davčne potrebe
 • za računovodsko poročanje
 • ugotavljanje vrednosti stvarnega vložka v osnovna sredstva pri ustanavljanju podjetja (d.o.o.)
 • ob likvidacijah podjetja in v stečajnih postopkih
 • za leasing posle
AKTIVNOSTI ZAVAROVALNEGA POSREDOVANJA
 1. Analiza stanja
 2. Priprave ustreznih zavarovalnih polic, optimizacija zavarovalnega tveganja in pomoč pri reševanju škod.
 3. Obnova zavarovanj, ki obsega ponovitev vseh prejšnjih korakov.
 4. Skozi celoten cikel zavarovalnega posredovanja poteka spremljanje zavarovanca in nudenje dodatnih storitev, glede na potrebe posameznega zavarovanca.
zimat-storitve-graficni-element